Ambulante begeleiding

ZZP-Zorgthuis

Begeleiding is Maatwerk

ZZP-Zorgthuis bied  individuele en groeps begeleiding .

U meld zich aan met een hulpvraag voor begeleiding  bij ZZP-Zorgthuis via telefoon, mail of contactformulier.

 • We plannen een kennismakingsgesprek.
 • Samen met u gaan we kijken welke begeleidings- vragen u heeft.
 • Belangrijk is dat het duidelijk wordt  wat u zelf kunt en waar u de begeleiding voor nodig hebt.
 • Als het duidelijk is dat u een aanvraag via de WMO kunt doen dan gaat u naar de gemeente waar u woont en vraagt een keukentafelgesprek aan.
 • Dit gebeurd door een WMO consulent of door het sociale team van uw gemeente.
 • U krijgt dan een beschikking waarmee u de zorg kunt inkopen bij ZZP-zorgthuis.
 • Tegelijk krijgt u een plan van aanpak van de gemeente waarmee u samen met ZZP-zorgthuis uw doelen kunt gaan maken.
 • We gaan met u dan samen op weg om de doelen te realiseren.

BEGELEIDING EN SPECIALISTISCHE BEGELEIDING

ZZP-Zorgthuis bied begeleiding en specialistische begeleiding.

We bieden dit aan volwassenen en aan gezinnen.

Begeleiding:

 • voor  mensen die hun Zelfredzaamheid en structuur willen bevorderen.

Specialistische begeleiding:

 • voor mensen met een psychiatrische aandoening
 • voor mensen met een lichamelijke beperking.
 • voor mensen met een specialistische begeleidingsvraag.

wat is er voor u na 1 januari 2015 veranderd?? 

 • De gemeentes bekijken nu uw hulpvraag ipv wat het CIZ en het zorgkantoor voorheen deden en bepalen of u een budget krijgt voor uw hulpvraag..
 • De indicatie die u kunt krijgen voor begeleiding heet nu een beschikking.
 • Om uw hulpvraag in kaart te brengen organiseren de gemeentes een keukentafel gesprek.
 • U meld zich aan bij de gemeente.
 • De gemeente brengt uw zorgvraag in kaart en geeft een beschikking af.
 • Hiermee kan u de zorg inkopen bij uw zorgaanbieder van uw keuze.
 • ZZP-Zorgthuis is een zorgaanbieder die individuele en groeps begeleiding aanbiedt.
 • Via uw beschikking voor begeleiding  in Natura of PGB die de gemeente  u als inwoner afgeeft kunt u individuele begeleiding  inkopen bij ZZP-Zorgthuis

 ZZP-Zorgthuis levert ook de volgende diensten 

 • Zorg scan
 • Begeleiding in uw hulpvraag
 • Buddy zorg
 • Bemiddeling
 • Informatie en advies
 • Trainingen
 • Vervoer
 • Sociale activiteiten

 Dus ZZP-Zorgthuis is er ook voor u,

 • Als u individuele en groepsbegeleiding  vragen heeft.
 •  Als u vragen heeft over de sociale domeinen in uw leven.
 •  Als u begeleiding via de WMO  natura of PGB wilt inkopen
 • Als een betrouwbare mantelzorger zoekt.
 • Als uw familie te ver weg woont om u te ondersteunen.
 • Als u uw familie wilt ontlasten in uw hulpvraag.
 • bij begeleiding in de thuissituatie en als u vragen heeft over o.a.  huishoudelijk werk , boodschappen doen, vervoer, naar de kapper gaan etc.
 • Als u begeleiding nodig hebt naar de juiste hulpverlening.
 •  Als u begeleiding wilt in uw werksituatie.
 • Als u andere vragen heeft…………………………..

 

In het Archief